Een complex proces met veel verschillende spelers

Huub Schoenaker | Projectleider Toekomstbestendige bedrijventerreinen | HAN

De doelstelling van het SIKA-project Toekomstbestendige bedrijventerreinen is bedrijven op een bedrijventerrein bewust maken van elkaars aanwezigheid en bewust maken van de potentie om uit elkaars nabijheid voordeel te halen is. Via samenwerking toegroeien naar collectieve oplossingen. Een groeiproces, dat draagvlak vereist en waar transparantie, vertrouwen en betrokkenheid essentieel zijn. Een complex proces met veel verschillende spelers, onmogelijk zonder de professionele organisatie van communicatie.

Tijdens onze samenwerking is Jolande van der Kemp van Feston Media door het Parkmanagement van Bedrijvenpark Borculo en Parkmanagement van Bedrijvenpark Wijnbergen te Doetinchem gevraagd vorm en inhoud te geven aan die communicatie.  Communicatie tussen  -alle soorten en maten- ondernemers, communicatie tussen ondernemers en gemeente, communicatie tussen ondernemers, gemeente en onderwijs- en kennisinstellingen.  Het verzorgen van de informatie voorziening over en aan alle betrokkenen en over de bedoeling en voortgang van het SIKA-project. Feston Media zorgde er in zeer korte tijd voor, dat er een integraal communicatie-raamwerk lag, waar alle stakeholders -als zenders en ontvangers- tijdig en doelgericht bij betrokken werden. Daartoe werden vooraf eerst de fundamenten gelegd voor een nieuwe robuuste basis van de boodschap. Een nieuwe herkenbare naam en logo. Een frisse site en een gedetailleerde planning van nieuwsgaring én verspreiding met een frisse “look & feel”.  Verspreiding via nieuwsbrieven, brochures, site , interne en social media.  Complex! Maar binnen zeer korte tijd een ogenschijnlijk moeiteloze en succesvolle metamorfose, die zelfs tot de spontane oprichting van een heuse voor Nederland unieke bedrijventerrein-TV heeft geleid.

Foto Huub Schoenaker DSC0602 verkleind